Hulltaking i betong og betongsaging

Vi har utsyr og kompetanse for meisling, kjerneboring og betongsaging.

Vi dekker til ved utførelse og deponerer kjerner og betong etter utført arbeid.  

All betongsaging utføres med vann som kjøleelement, dvs. at det blir tilnærmet ingen støv ved boring/saging.