Betongarbeid

Når byggeprosessen går i gang er det viktig at fundamenteringen er solid. Feil i startfasen av et byggeprosjekt er kostbart å rette opp.

Vi har betongarbeidere med lang og bred erfaring innenfor forskaling, muring, støyping, avretting og puss av betong. Bygg-Tema AS innehar verktøy som forskalingssytem, betong- glattere for gulvstøp og gulvsliper.