Grunnarbeid/betong

Solid fundament.

Når byggeprosessen går i gang er det viktig at fundamenteringen er solid. Feil i startfasen av et byggeprosjekt er kostbart å rette opp i. Vi har betongarbeidere med lang og bred erfaring innenfor forskaling, muring, støyping, avretting og puss av betong. Bygg-Tema AS innehar verktøy som forskalingssytem, betong- glattere for gulvstøp og gulvsliper. Vi påtar oss også oppdrag med betongsaging og kjerneboring. All betongsaging utføres med vann som kjøleelement, dvs. at det blir tilnærmet ingen støv ved boring/saging.