Personvernerklæring for Bygg-Tema AS

Behandlingsansvarlig

Nina Wassbakk er på vegne av Bygg-Tema AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder når de sender epost direkte fra kontaktskjema på vår hjemmeside: Navn, telefonnummer og epostadresse.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvendelse. Dette vil skje via e-post, telefon og SMS.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon og e-postadresse benyttes for å besvare din henvendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

 

Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene hentes fra kontaktskjema benyttet på vår hjemmeside og sendes til vår epost post@byggtema.no.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Nina Wassbakk – epost nina@byggtema.no, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å sikre funksjonalitet og få tilgang til besøksstatistikk på vår nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De fleste nettlesere har en innstilling som automatisk aksepterer bruk av informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere dette, kan du selv endre innstillingen i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at nettsiden vår ikke fungerer optimalt.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@byggtema.no

Bygg-Tema AS
Torggata 1
9300 Finnsnes